System składkowy obowiązujący od 01.01.2024r.

Wpisowe – 0zł

Składka miesięczna:
wrzesień – czerwiec – 100 zł
lipiec, sierpień – 30 zł

Składka członkowska jest stała i niezmienna, niezależnie od ilości treningów w ciągu miesiąca

Zachęcamy do zakupu karnetów, są one wyjątkowo korzystne zwłaszcza dla rodziców, którzy mają więcej dzieci w klubie.

Karnetu nie obowiązują ewentualne podwyżki w składkach, jest on jednak bezzwrotny. Karnet roczny obowiązuje 12 miesięcy i można go zapłacić w dowolnym miesiącu roku. Zakup karnetu jest możliwy tylko i wyłącznie, gdy rodzic nie ma żadnych zaległości wobec Klubu.

Karnet roczny dla rodzica 1 dziecka – 900 zł
Oszczędność 160 zł

Karnet roczny dla rodzica 2 dzieci (za jedno dziecko) – 780 zł
Oszczędność 280 zł (na jednym dziecku!)

Karnet roczny dla rodzica 3 dzieci (za jedno dziecko) – 670 zł
Oszczędność 390 zł (na jednym dziecku!)

W przypadku rodziców 2 lub 3 dzieci karnety nie muszą być wpłacane za jednym razem, żeby liczyła się promocja.


Składka za turniej
jednodniowy bliski wyjazd – 60 zł (np. Rybnik, Żory)

dalsze wyjazdy, obozy, turnieje kilkudniowe – cena ustalana jest przez Zarząd każdorazowa przed danym wydarzeniem.

Dojazd własnym środkiem nie zwalnia z uiszczenia opłaty za turniej, chyba, że Zarząd zdecyduje inaczej.


Składki miesięczne i za wyjazdy opłacamy na konto bankowe:
Nest Bank
11 2530 0008 2008 1007 1634 0001

Wpłatę dokonujemy tytułem przelewu:

  • imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc składkowy
  • imię i nazwisko dziecka oraz karnet roczny
  • imię i nazwisko dziecka oraz turniej (miejscowość i data)