Moravian-Silesian Baseball League U13 2019

organizatorzy ligi:
Górnośląski Okręgowy Związek Baseballu i Softballu

Severomoravské oblastvní pracoviště České baseballové asociace

oficjalna strona czesko-polskich rozgrywek Moravian-Silesian Baseball