Moravian-Silesian Baseball League U11 2017

organizatorzy ligi:
Górnośląski Okręgowy Związek Baseballu i Softballu

Severomoravské oblastvní pracoviště České baseballové asociace

oficjalna strona czesko-polskich rozgrywek Moravian-Silesian Baseball